La plana del Baix Ter es va formar per diversos episodis de sedimentació fluvial succeïts pel pas del temps per l`acció dels rius Ter i Daró.

En el tram baix del riu es va arribar progressivament a una sedimentació més tranquil·la dominada per menors aportacions fluvials. Les inundacions d’aquesta plana per part del riu Ter fan que es formin aiguamolls en l’últim tram de la plana.

Aquests aiguamolls varen començar a ser dessecats a mitjans del segle XIX per aprofitar la zona per activitats agrícoles i ramaderes que han configurat el mosaic agrari actual, a més pateixen un retrocés en els anys 60 degut al turisme i la urbanització de la primera línia de la costa.

LLACUNES DEL TER VELL

Aquestes llacunes estan situades darrera les dunes litorals  i són fruit de l’antiga desembocadura del Ter, desviada a mitjans del segle XIX. Actualment s’alimenten de les pluges que es recullen en els canals de rec i que drenen els camps de conreu.

Durant el segle XX aquestes llacunes varen rebre grans quantitats de material orgànic productes químics que venien de l’agricultura i de clavegueres. L’any 2002 es va fer un projecte de recuperació de tota la zona retirant la matèria orgànica del fons i un sistema de recollida d’aigües dels regadius per poder-se depurar amb microorganismes

LLACUNES DE LA PLETERA

Las llacunes de la Pletera són una zona d’aiguamolls d’uns 300 metres de ample i 1 km de longitud que varen patir dessecacions i urbanització.

La llacuna paral·lela al mar (que es diu “llacuna de la Pletera”) es troba a pocs metres de la platja i actualment gràcies a un projecte LIFE s’ha desurbanitzat completament amb la intenció de recuperar uns espais inundables al voltant del Ter Vell.
S’aprofita aquesta llacuna per recuperar un peix endèmic de la península ibèrica, el Fartet (Aphanius iberus), que es troba en perill d’extinció.

La llacuna perpendicular (que es diu “Bassa del Frare Ramon”) és un antic braç del Ter, aïllat des d’el moment de construcció de la mota i que manté una comunicació natural amb la mar

LAS “BASSES D’EN COLL”

Estan situades al Sud del Ter Vell, a l’altre costat del riu i, per tant, separades de les llacunes del Ter Vell i de la Pletera. Aquestes llacunes formen part del municipi de Pals. Aquesta zona té dos aiguamolls situats paral·lelament entre les línies de les dunes litorals i la platja de la Fonollera