Immersions amb material propi
1 immersió30 € (NO inclou taxa Reserva Marina)
Abonament 6 immersions170 €(NO inclou taxa Reserva Marina)
Abonament 12 immersions300 €(NO inclou taxa Reserva Marina)

Inclòs en els preus: Guia subaquàtic + ampolles (12 o 15 litres) + càrregues d’aire + ploms.
No inclòs en els preus: Taxa Reserva Marina Illes Medes, Ordinador (obligatori segons legislació actual) ni Llanterna (per immersions en túnels o vaixells enfonsats, segons legislació actual)

Immersions amb material de lloguer
1 immersió48 €(No inclou taxa Reserva Marina)
6 immersions240 €(NO inclou taxa Reserva Marina)
12 immersions410 €(NO inclou taxes Reserva Marina)

Inclòs en els preus: neoprè + reguladors + jacket + màscara/aletes + guia subaquàtic + ampolles (12 o 15 litres) + càrregues d’aire + ploms.
No inclòs en els preus: taxes Reserva Marina Illes Medes, Ordinador (obligatori segons legislació actual) ni Llanterna (per immersions en túnels o vaixells enfonsats, segons legislació actual)

Suplements
Immersió nocturna7 €
Nitroxgratuït(per ampolla)
Ordinador4 €(obligatori per llei)
Llanterna3 €(obligatori en túnels i vaixells enfonsats per llei)