Curs Divemaster SSI
Mesures abans de contractar o venir a l’activitat

Informació i reserves: Fer el màxim possible de gestions administratives, com informació, consultes, reserves, enviament de documentació, etc., amb anterioritat a la data prevista de l’activitat.

Contractació i pagaments: pel mateix motiu, es promourà entre els clients la contractació de serveis i qualsevol altre producte disponible per avançat, per minimitzar el temps d’estància a la recepció/oficina. Això ajudarà, a més, a una millor planificació de les activitats diàries del centre, organització de torns i recursos, la qual cosa facilita una major seguretat pels treballadors. Igualment, i pel mateix motiu, es fomentarà el pagament anticipat per TPV virtual, transferència bancària o qualsevol altre mitjà de pagament.

El client haurà de completar la documentació online i carregar telemàticament la declaració responsable per fer l’activitat. En la mida del possible, confirmarem en data prèvia a l’activitat sobre la seva complementació, per evitar gestions administratives en la recepció que demorin el desenvolupament de l’activitat i puguin comprometre el distanciament social.

En cas  de reserves telefòniques, enviarem un document per correu electrònic als clients,  de tots aquells aspectes i requisits a tenir en compte en la realització de les activitats.

Entrenament a la piscina per l’activitat del bateig de busseig

Una vegada a sota de l’aigua  la possibilitat de contagi és altament improbable, degut a la cloració de l’aigua de la piscina. De totes maneres, en certs exercicis del curs seguirem les pautes marcades per l’organització SSI:

Posar-se l’ equip i entrades
Opcions sense contacte: Equipar-se segut i després fer una entrada sense posar-se dret; El personal/company està amb l’equip complert i usa màscara/respira del regulador mentre t’ajuda

Us de la font d’aire alternativa
Planificarem qui practicarà amb qui, de manera que tan sols una persona usi cada segona etapa de font  alternativa. Això evita tenir que sortir a la superfície i tornar a desinfectar per completar l’entrenament d’habilitats.

Inflat oral a superfície de l’armilla compensadora
Aquells que no estan fent la habilitat es mantenen socialment distants usant el regulador però a l’abast immediat.

Nedar a la superfície
Usarem els reguladors per nedar a la superfície o bussejar i que apuntin lluny de d’altres bussejadors; Pels exercicis d’snorkel, els companys fan torns, amb un usant l’snorkel col·locant l’obertura del tub apuntada lluny de d’altres bussejadors. Establir espai adequat entre parells de companys.

Sortides
Els bussejadors que surten han de mantenir les seves màscares posades fora de l’aigua i socialment distant dels demés. S’ha d’evitar tocar-se la cara després de treure’s la màscara fins que les mans estiguin desinfectades i/o tinguis una tovallola desinfectada disponible.

Al finalitzar l’activitat, es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic abans de treure’s l’equip de busseig. Tot desmuntatge d’equip post immersió  es farà guardant la distància de seguretat i amb la mascareta posada,  en els espais oberts de la piscina. Cada usuari els seu propi equip, sense manipulació o contacte amb els equips de d’altres persones. L’equip es depositarà en el lloc assignat per l’Instructor

Curso PADI Advanced + Traje Seco + Nitrox
Maps divers Xaloc
Mesures en la immersió d’Aigües Obertes en en els Bateigs

S’han de seguir les pautes ja marcades en l’apartat  Mesures en les operacions de busseig, que es refereixen al port i en l’embarcació.