Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 a l’Aula

–  Materials formatius digitals: uses aquest tipus de materials, menys en aquells cursos en els que encara no existeixen aquests materials.
Reduïm l’accés a l’aula per  donar qualsevol curs.
Les sessions de repassos/tutories per part dels instructors les desenvolupem de manera online malgrat que, si hem de fer-ho de manera presencial, les farem en un espai obert.

Mesures contra la COVID-19 en cursos d’Avançat o Especialitat

S’han de seguir les pautes ja marcades en l’apartat  mesures Xaloc en zones comunes, que recullen la informació general de cóm reservar i cóm actuar al Centre de Busseig, i en les Mesures en les Operacions de Busseig, que es refereixen al port i a l’embarcació.

Malgrat que fins fa poc es creia que el risc de contagi sota l’aigua de mar és nul, avui en dia no es pot assegurar, i per això haurem de prendre certes precaucions amb els exercicis per evitar possibles contagis que puguin produir-se durant l’entrenament en aigües obertes.

El risc es limita a aquells exercicis d’entrenament en cursos de busseig a on es comparteix l’equip amb el company. Per la realització d’aquest exercicis comptarem amb alternatives. Seguint les pautes marcades per l’organització SSI.

En l’especialitat de Bussejador Sidemount, a més i degut a que els bussejadors usen tots els reguladors durant la immersió a l’hora de compartir gas: l’opció preferida és afegir una o mes segones etapes addicionals. Per compartir gas, canvien a la seva altra ampolla i passen la segona etapa del flexible llarg desinfectat.

Curso PADI Advanced + Traje Seco + Nitrox
Curs Rescue
Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 en cursos de Stress & Rescue

S’han de seguir les pautes ja marcades en l’apartat  mesures Xaloc en zones comunes, que recullen la informació general de cóm reservar i cóm actuar al Centre de Busseig, i en les Mesures en les Operacions de Busseig, que es refereixen al port i a l’embarcació.

Malgrat que fins fa poc es creia que el risc de contagi sota l’aigua de mar és nul, avui en dia no es pot assegurar, i per això haurem de prendre certes precaucions amb els exercicis per evitar possibles contagis que puguin produir-se durant l’entrenament en aigües obertes.

El risc es limita a aquells exercicis d’entrenament en cursos de busseig a on es comparteix l’equip amb el company. Per la realització d’aquest exercicis comptarem amb alternatives. Seguint les pautes marcades per l’organització SSI.

Habilitats de bussejador cansat/en pànic
Desinfecta’t les mans abans i després de cada exercici, tingues intercanvis verbals a distància, permet que els rescatadors/víctimes usin reguladors, manté les màscares durant la pràctica de la tècnica, inclòs quan la “víctima” pugui rebutjar-los (en pànic).

Bussejador que no respon a superfície
Renta/desinfecta les mans i la cara abans i després de cada exercici.
Usa màscares de respiració de rescat (es pot usar una vàlvula si es pot mantenir seca), cada una específica per un sol alumne. Tots els bussejadors han de ser mols conscients de les instruccions d’exhalació.
Els equips de rescat no fan contacte amb els llavis amb la màscara de respiració de rescat i després de demostrar que poden bufar dintre de la màscara, girar el cap i exhalar lluny de la víctima.
Per practicar boca a boca, les opcions inclouen:
● Usa una màscara de respiració de rescat en la víctima, però usa tècniques de boca a boca (és a dir, pinçar el nas sobre la màscara de respiració de rescat) i segueix els procediments que es mencionen en la tècnica de màscara de respiració de rescat.
● Usa protectors facials que s’usen habitualment amb maniquins de RCP durant l’exercici per evitar el contacte de pell amb pell. Els equips de rescat no fan contacte amb la boca i exhalen lluny de la víctima.
● Simula traient la màscara de la víctima però deixa-la en el seu lloc. Això evita que el rescatador hagi de tocar el nas de la víctima directament. Novament, els rescatadors i la víctima eviten respirar l’un cap el altre.

Mesures pels cursos de Primers Auxilis

Al no haver pràctiques de piscina, s’han de seguir les pautes ja marcades en l’apartat  mesures Xaloc en zones comunes, que recullen la informació general de cóm reservar i cóm actuar al Centre de Busseig, i en les Mesures en les Operacions de Busseig, que es refereixen al port i a l’embarcació.

Cursos React Right (Atenció primària/secundària i Ús d’Oxigen d’Emergència)
Durant la RCP, primers auxilis i entrenament d’oxigen d’emergència, evitar el contacto i mantenir el distanciament social pot ser més difícil. Els participants poden reduir el risc a l’usar màscares mèdiques i usar barreres, desinfectar/rentar-se les mans amb freqüència i mantenir-se alertes.
Per l’entrenament de RCP d’una sola persona, entregarem a cada estudiant un maniquí individual que es desinfectarà per complet (inclòs el reemplaçament dels pulmons) d’acord amb les recomanacions del fabricant abans d’usar-lo per una persona diferent i després de l’entrenament.
Ens assegurarem de l’ús de màscares mèdiques i el distanciament social entre els alumne.