En general: mesures abans de contractar o venir al curs de busseig

Informació i reserves: Fer el màxim possible de gestions administratives, com informació, consultes, reserves, enviament de documentació, etc., amb anterioritat a la data prevista de l’activitat.

Contractació i pagaments: pel mateix motiu, es promourà entre els clients la contractació de serveis i qualsevol altre producte disponible per avançat, per minimitzar el temps d’estància a la recepció/oficina. Això ajudarà, a més, a una millor planificació de les activitats diàries del centre, organització de torns i recursos, la qual cosa facilita una major seguretat pels treballadors. Igualment, i pel mateix motiu, es fomentarà el pagament anticipat per TPV virtual, transferència bancària o qualsevol altre mitjà de pagament.

El client haurà de completar la documentació online i carregar telemàticament la declaració responsable per fer l’activitat. En la mida del possible, confirmarem en data prèvia a l’activitat sobre la seva complementació, per evitar gestions administratives en la recepció que demorin el desenvolupament de l’activitat i puguin comprometre el distanciament social.

En cas  de reserves telefòniques, enviarem un document per correu electrònic als clients,  de tots aquells aspectes i requisits a tenir en compte en la realització de les activitats.

Teoria del busseig en cursos Open Water

Amb l’objectiu d’evitar l’aglomeració de persones en espais tancats i, per tant, el risc de contagi, les pautes d’actuació seran les següents:

Hem reforçat l’ús de materials formatius digitals, i les sessions de repàs/tutories per part dels instructors es faran, preferentment, de manera on-line; i si hagués de ser presencial, en un espai obert guardant les distàncies.

Curso PADI Advanced + Traje Seco + Nitrox
Curso Especialidad PADI Orientación Submarina
Entrenament en piscina en cursos d’Open Water

Amb l’objectiu d’evitar el risc de contagi, les pautes d’actuació seran les següents:

Cada alumne rebrà el material de busseig que usarà a la piscina: ampolla i una caixa en la que estaran els reguladors, armilla hidrostàtica, aletes, màscara i tub. Tot aquest material estarà convenientment higienitzat/ desinfectat.

El muntatge i comprovació de l’equip es realitzarà mantenint 2 metres de separació entre persones i totes amb les mascaretes posades. Cada usuari el seu propi equip, sense manipulació o contacte amb els equips de les altres persones.

Recordem als clients i al personal que s’han de desinfectar les mans abans de tocar les aixetes, les ampolles i les connexions de les 1ªs etapes durant el muntatge.

La informació pre immersió (anomenada “briefing”) es farà guardant la distància de seguretat i amb la mascareta posada, l’esmentat “briefing” es podrà fer fora de l’aigua o a la zona de la piscina en la que es pugui fer peu.

Una vegada a sota de l’aigua  la possibilitat de contagi és altament improbable, degut a la cloració de l’aigua de la piscina. De totes maneres, en certs exercicis del curs seguirem les pautes marcades per l’organització SSI:

Posar-se l’ equip i entrades
Opcions sense contacte: Equipar-se segut i després fer una entrada sense posar-se dret; El personal/company està amb l’equip complert i usa màscara/respira del regulador mentre t’ajuda

Us de la font d’aire alternativa
Planificarem qui practicarà amb qui, de manera que tan sols una persona usi cada segona etapa de font  alternativa. Això evita tenir que sortir a la superfície i tornar a desinfectar per completar l’entrenament d’habilitats.

Inflat oral a superfície de l’armilla compensadora
Aquells que no estan fent la habilitat es mantenen socialment distants usant el regulador però a l’abast immediat.

Nedar a la superfície
Usarem els reguladors per nedar a la superfície o bussejar i que apuntin lluny de d’altres bussejadors; Pels exercicis d’snorkel, els companys fan torns, amb un usant l’snorkel col·locant l’obertura del tub apuntada lluny de d’altres bussejadors. Establir espai adequat entre parells de companys.

Sortides
Els bussejadors que surten han de mantenir les seves màscares posades fora de l’aigua i socialment distant dels demés. S’ha d’evitar tocar-se la cara després de treure’s la màscara fins que les mans estiguin desinfectades i/o tinguis una tovallola desinfectada disponible.

Control de seguretat abans del busseig
Complir amb els espais de distanciament social. Els companys de busseig poden tenir màscares, respirar dels reguladors si és necessari el contacte (per exemple, confirmació d’apertura de vàlvula). Algunes comprovacions poden canviar quan es munti  l’equip (per exemple, els companys es miren entre sí per obrir les vàlvules).

Descens 
Canvia l’snorkel pel regulador mentre estàs socialment distant i flotant, després apropa’t per descendir.

Pujant a la superfície
Establir la flotabilitat i separar-se abans de canviar a l’snorkel. Respirar del regulador quan sigui apropiat i es pugui.

Habilitats amb buidat d’snorkel
Després d’assegurar una gran flotabilitat, els alumnes practiquen mentre estan socialment distants uns dels altres i del personal. Fer que els bussejadors exhalin el tub de respiració allunyat dels seus companys.

Netejar la màscara, treure-la i , quitar i reemplaçar
Si un ascens en pànic requereix contacte i pujar a la superfície, l’instructor manté la màscara i respira des del regulador. Després de garantir la flotabilitat i la seguretat a la superfície, l’instructor retrocedeix per donar instruccions de veu si és necessari.

Exercici de falta de gas
La preocupació és la transmissió per contacte, per tant, s’han de desinfectar les mans abans d’entrar a l’aigua.

Treure i posar l’ equip de busseig a la superfície
Primer assegura una flotabilitat àmplia (els pesos es posen després de col·locar el regulador, i es treuen abans de deixar anar el regulador). Els companys/el personal retrocedeixen amb els reguladors, mentre l’alumne practica els passos sense un regulador.

Remolcs
Tots dos bussejadors usen reguladors i simulen per la boca si l’intercanvi respiratori és un problema (depenent del remolc, la direcció del vent, etc.)

Nedar sense màscara
Fer que els alumnes tinguin les mans netes/desinfectades abans d’anar a l’aigua. Recorda que hem d’evitar tocar-se la cara amb les mans sense desinfectar/netejar.

La informació post immersió (anomenada “debriefing”) es farà guardant la distància de seguretat i amb la mascareta posada, dit “debriefing” es podrà fer fora de l’aigua o a la zona de la piscina en la que es pugui fer peu.

El desmuntatge es farà en els espais oberts de la piscina, cada usuari el seu propi equip, sense manipulació o contacte amb els equips de d’altres persones.

L’equip de busseig s’introduirà a la caixa, es taparà i es depositarà en el lloc assignat per l’instructor. Aquest material sols serà d’ús personal de l’alumne durant les sessions de piscina.

Entrenament al mar durant els cursos d’Open Water

Es seguiran les pautes marcades en Mesures Xaloc en les Operacions de Busseig anti COVID-19

Malgrat que fins fa poc es creia que el risc de contagi sota l’aigua de mar és nul, avui en dia no es pot assegurar, i per això haurem de prendre certes precaucions amb els exercicis per evitar possibles contagis que puguin produir-se durant l’entrenament en aigües obertes.

El risc es limita a aquells exercicis d’entrenament en cursos de busseig a on es comparteix l’equip amb el company. Per la realització d’aquest exercicis comptarem amb alternatives, seguint les pautes marcades per l’organització SSI.