Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 en el transport fins/des de el port

– El trasllat dels bussejadors fins i des de el port es farà a peu.
– Farem especial èmfasis en no fer-ho en grup, guardar les distàncies de seguretat i minimitzar els contactes.
– El material de busseig dels nostres bussejadors fins/des de el port el farem amb la furgoneta i remolc del Centre de Busseig.

Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 a l’hora de preparar els equips

– Equipament propi del client: el muntatge i comprovació de l’equip pesat (escafandre) se realitzarà en els espais oberts del port, cada usuari amb el seu propi equip, sense manipulació o contacte amb els equips de d’altres persones. Abans de preparar qualsevol equip s’hauran de desinfectar les mans.
– A l’hora de posar-se el neoprè: recomanem portar ja posat el banyador i usar una tovallola o  “ponxo” per tenir una mica d’intimitat personal. No és recomanable ajudar-se entre bussejadors a posar-se el neoprè, per evitar contagis.
– Equips de lloguer: El material de lloguer, degudament higienitzat i/o desinfectat, serà entregat pel personal del Centre. Recomanem la utilització d’equip propi i el Centre de Busseig té reguladors, màscares i tubs a preus ajustats
– Recordem als clients i al personal que s’han de desinfectar les mans abans de tocar les aixetes, les ampolles i les connexions de les primeres etapes durant el muntatge. Es recomana portar posats els guants (neoprè o lycra)
– Cada bussejador haurà de col·locar el seu equip, una vegada acoblat, en el lloc designat pel personal del Centre, evitant tocar el de d’altres persones.
– El Briefing: es farà al port, intentant en tot moment mantenir la distancia de seguretat entre persones

Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 a l’hora de navegar

Haurem d’assegurar entre tots la major distància de seguretat personal.
No s’acceptarà a bord  a les persones que no bussegin.
Tothom a bord portarà mascareta (o pantalla) i es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a bord.
Cada bussejador haurà de portar de forma segura màscares, snorkels i reguladors (ja muntats) protegits de la millor manera possible
No s’utilitzarà la galleda  per aclarir les màscares i desaconsellem l’ús de la
saliva per desentelar-les. Recomanem l’ús de productes especials per evitar que s’entelin. Es netejaran les màscares en aigües obertes.
Aconsellem l’ús del gel hidroalcohòlic que tenim a bord
Aconsellem portar aigua personal per poder-se hidratar, ja que no es poden tenir cap tipus d’aigua “comunitària”

Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 a l’arribar al lloc de busseig

Una vegada arribats al lloc de busseig: els grups designats s’equiparan per torns i aniran a l’aigua també per torns.
Molt important: recomanem l’ús de guants (neoprè o lycra)
Revisió de seguretat pre-immersió: Evitar tocar l’equip dels altres bussejadors, en particular el material que estigui en contacte proper amb la cara i la boca del bussejador. Recomanem  realitzar un control visual del company amb auto demostració i confirmació verbal.
Sistematitzar el mantenir el regulador a la boca i la màscara posada en totes les fases de l’entrada a l’aigua i desplaçament a l’aigua.

GoPro print 10
Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 durant la immersió

–  Afegir un marge de seguretat significatiu en tots els paràmetres de la immersió (durada, profunditat, aire, saturació…)
– S’ha d’estar tot el temps dintre de la curva de seguretat i no entrar en descompressió

Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 al tornar del lloc de busseig

–  Sistematizar el mantenir el regulador a la boca i la màscara posada a la pujada a bord. En el moment en que sigui possible, canviar la màscara de busseig per la mascareta
Molt important l’ús de guants (neoprè o lycra)
– Deixar ràpidament lloc lliure pels demés bussejadors. No bloquejar zones comuns.
– Mantenir distància de seguretat.

Mesures Xaloc Diving Center contra la COVID-19 a l’hora de desmuntar equips

Desmuntar (amb equip propi del client): es farà en els espais oberts del port, cada usuari el seu propi equip, sense manipulació o contacte amb els equips de d’altres persones. Les ampolles seran entregades al personal del centre.
Equips de lloguer: El material de lloguer, serà entregat al personal del Centre, que s’encarregarà posteriorment de la seva desinfecció/higienització.
Rentat de l’equip: No hi haurà cap dipòsit comú per rentar els equips dels bussejadors. Hauran de fer-ho als seus domicilis. Recordem la necessitat de tornar a esterilitzar els seus equips una vegada estiguin a les seves cases. A la nostra botiga tenim productes a la venda que cobreixen aquesta higienització.
Una vegada guardat l’equip a la caixa o bossa personal, netejar/higienitzar les mans amb el gel hidroalcohòlic

La tripulació de l’embarcació s’encarrega de desinfectar les zones comuns del vaixell:
– Abans del’arribada dels bussejadors bord es procedeix a fer una desinfecció
– Durant la immersió es torna a desinfectar els acers inoxidables,les escales i aquelles zones que poguessin ser sensibles, i
– Una vegada que tothom hagi desembarcat, es procedeix a fer la desinfecció de nou