El mar és un mitjà sensible i a Xaloc Diving Center creiem en el busseig responsable i per això apliquem bones pràctiques empresarials a l’hora d’organitzar les nostres sortides de busseig i els nostres cursos de busseig

Estem adherits a la CETS (Carta Europea de Turisme Sostenible), que distingeix a aquelles empreses que s’esforcen per fer sostenible la seva activitat. Aquest reconeixement és molt més que una marca de qualitat perquè garanteix una autèntica col·laboració entre l’empresa i el Parc Natural en el desenvolupament del turisme sostenible.

Bones pràctiques al Xaloc Diving Center

– Apliquem criteris mediambientals, com la gestió de residus i la reducció dels consums energètics
– Disposem d’un sistema de protecció de vessaments d’olis de motor en el vaixell
– Utilitzem boies de fondeig
– Respectem i fem respectar les normes
– Realitzem eco-briefings en totes nostres sortides de busseig
– Cuidem el nostre entorn, no llencem rés al mar, ni donem de menjar als peixos

Hem implantat l’ISO 14001, fent-nos més responsables en la gestió de recursos i residus, reduint els impactes ambientals negatius dintre de la nostra activitat.

Som col·laboradors de Longitude 181, organització no governamental dedicada al medi ambient a França, creadors de la Carta Internacional del Bussejador Responsable.
Tenen unes campanyes molt actives contra la venda del tauró en les nostres peixateries (els taurons es venen amb d’altres noms i així el comprador desconeix què està comprant).

D’igual manera som centre col·laborador de Blue diving.org associació que es dedica a la conservació, estudi i divulgació dels ambients de la Mediterrània.
També actua en temes socials d’interès de l’àmbit mediterrani.