La documentació que es demana és la que apareix en el BOE 177 (26 de Juny de 2.020)

1.- Certificació com bussejador (mínim Open Water o 1*) emesa per una agència homologada
2.- Assegurança d’accidents de busseig i responsabilitat civil
3.- Declaració responsable d’aptitud mèdica. (Si es posa de manifest d’una afecció preexistent, s’haurà d’aportar un Certificat mèdic d’aptitud al busseig)

Tot/a bussejador/a haurà de tele carregar prèviament o d’ensenyar a la recepció del Centre de Busseig aquests documents abans de poder bussejar.