Arcs del Dui en la Costa del Montgrí
Profunditat:

Entre 6 i  22 metres

Nivell de bussejador:

Open Water

Característiques:

Zona molt fàcil, típica per fer els “check dive” o bé per una última immersió del dia

Recomanacions:

Llanterna de busseig