Cala Calella en la Costa del Montgrí
Profunditat:

Entre 5 i 25 metres

Nivell mínim del bussejador:

Open Water

Tipus de busseig:

És una immersió fàcil, sense corrents i, a més, hi ha uns petits túnels intercomunicats a poca profunditat i molt senzills de fer.

Recomanacions:

Llanterna de busseig