A partir del 30/04/2015 es va produir un canvi en la planificació i organització de la Reserva Marina de les Illes Medes, passant d’una limitació diària general de places autoritzades per bussejar, a una limitació anual per boia.
Els expliquem aquests canvis per que coneguin el nou funcionament i perquè creiem que és convenient que es conegui l’estat del ecosistema de les Illes Medes per que tots col·laborem en la seva protecció tenint mes cura a l’hora de bussejar, reduint el nostre impacte mentre  estem bussejant.
Fins el dia 06/05/2015, la limitació era diària, amb un màxim de 396 immersions permeses als Centres de Busseig autoritzats a operar en la Reserva. A partir d’aquesta data, es limita i es canvia per acomodar-se als estudis biològics realitzats i també  als que es facin en un futur. Tenint els Centres de Busseig un total de 68.256 immersions/any a repartir entre totes les empreses autoritzades

Per què es fa aquest canvi?

El model de gestió actual es va redactar l’any 2008 i tenia prevista una vigència de 4 anys prorrogables, ja que es considera que la planificació i gestió del Parc Natural ha de comportar una revisió continua para poder-se adaptar a les necessitats canviants dels seus visitants i la seva relació amb ell medi ambient del Parc. Per tant successives noves legislacions al 2015 i al 2017 varen aplicar canvis en el sistema de repartició del nombre d’immersions per Centre de Busseig.

Cova del dofi Xaloc
Cóm canvia?

S’han realitzat seguiments biològics en els que s’han estudiat l’impacte del busseig en les Illes Medes i conclouen que l’activitat afecta el fons marí de manera diferent segons les espècies que les habiten i la profunditat.
Es planteja un canvi de model de regulació de la freqüentació en les Illes Medes i passar d’una visió homogènia amb regulació diària a un tracte diferenciat de cada zona de busseig en funció del tipus de fons i la fragilitat de les comunitats i espècies que enllà habiten regulant el nombre simultani d’immersions i un límit anual per cada zona, amb un sistema de revisió anual en funció del resultat del seguiment dels indicadores biològics.

D’on surten les xifres?

El nombre d’immersions permeses a l’any és el resultat de la suma de la freqüentació que admet cada boia segons els estudis realitzats

 Zona Prohibida Protecció alta Protección mitjana Protecció baixa
   Zona Protecció Zona Protecció Zona Protecció
Guix La Vaca Tascó Petit
Salpatxot Cova de la Reina Ferranelles
Medallot Dofí (NordSud)
Ferranelles 2
Pedra de Déu Tascó Gros Embarcador del Francés
Pota del Llop Carall Bernat Sant Istiu

D’aquesta manera al nostre Centre de Busseig Xaloc Diving Center (Grup B) li correspon les  següents immersions anuals:

  Nom Immersions Nom Immersions Nom Immersions
Guix 351 La Vaca 316 Carall Bernat 280
Salpatxot 290 Cova de la Reina 137 Tascó Petit 260
Pedra de Deu 230 Dofí 302 Ferrenelles 520
Pota del Llop 125 Tascó Gros 179
Embarcador del
Francés
229 Sant Istiu 229